Hared – Hans Andersson Redovisning

Webbplats för Hans Andersson Redovisning och förvaltning


Hans Andersson Redovisning och förvaltning är en liten redovisningsbyrå med bredd och personlighet. Byrån består av Hasse och Annika som är hängivna siffrorna som vi andra företagare helst inte vill ta i. Tack och lov att ni finns!

Buskapet är just det att vi som är företagare har annat för oss än att fundera på siffror. Vi vill hitta en byrå som Hared med ansvar och engagemang så att vi kan ägna oss antingen åt våra fritidsintressen som att ligga på en kobbe ute i Skärgården eller att ägna oss åt vår kärnverksamhet.